Svar ( 1 )

 1. Det är väldigt individuellt när du kan förvänta dig effekt, en del märker förbättringar direkt – så fort de börjar träna med Relaxatorn eller efter första natten med tejpad mun, medan det tar litet längre tid för andra.

  Generellt gäller som i de flesta andra fall, en liten insats ger litet resultat. Så jag rekommenderar varmt att du gör hela träningsprogrammet under 28 dagar och använder alla de fyra verktygen som ingår i Medveten Andningsträning:

  Bli medveten om din andning. Medvetenhet är ofta första steget till förändring. Första steget i 7 stegs programmet är därför att ta tempen på din andning genom att svara på de 20 frågorna i Andningsindex.

  Tejpa munnen på natten. Många av oss har munnen öppen när vi sover. Munandning i vila innebär per automatik att vi hyperventilerar, dvs vi får obalans mellan syre och koldioxid. Att tejpa munnen på natten med Sleep Tape är ett synnerligen enkelt, men ändå väldigt kraftfullt verktyg. Då det inte är lätt att hålla koll på din andning när du sover, säkerställer användandet av Sleep Tape att din mun förblir stängd under natten så att andningen bara sker in och ut genom näsan. Näsandning ger en lugnare sömn och minimalt med energiläckage, vilket ökar chansen att kroppen kan ägna sig åt läkning, reparation och återhämtning.

  Träna med Relaxator. Med Relaxator andningstränare kan du träna upp dina andningsvanor så att du andas mer på ett sätt som motsvarar din kropps behov. Relaxatorn hjälper dig att andas långsammare och mer rytmiskt. Den tränar också upp muskeltonusen i de övre luftvägarna och stärker diafragman, vår viktigaste andningsmuskel.

  Fysisk aktivitet med stängd mun. En bra andning börjar i näsan. Om din näsa är trång och du har svårt att andas genom näsan är det ofta ett tecken på att andningen inte är optimal. I näsan, under näsmusslorna, finns svällkroppar. De sväller upp när vi har ett för lågt koldioxidtryck, som en försvarsmekanism i ett sätt att försöka förhindra utflöde av koldioxid, då ju koldioxid lämnar kroppen vid utandning. Fysisk aktivitet med stängd mun tränar upp din förmåga att andas genom näsan. I takt med att du förbättrar din andning och återställer koldioxidtrycket kommer svällkropparna att minska i storlek, och näsan upplevs då som mindre trång.

  Mer information om 28-dagars Medveten Andningsträning hittar du här – https://www.medvetenandning.se/lar-mer/forbattra-din-andning-nu/

Skriv ett svar