Kan näsandning ge oss för mycket koldioxid?

Fråga

Vid munandning andas vi ut mer koldioxid än vad kroppen tillverkar och din teori är att luftvägarna i näsan täpps till för att förhindra ett för stort utflöde av koldioxid. Jag har tidigare läst boken ”Avslappning och mental träning för ett rikare liv” av Eva Johansson och där står följande ”Det är också viktigt att du andas ut ordentligt”.

Då förhindras en ökning av koldioxidhalten i blodet, som i sig kan vara ångestskapande” Detta gör mig lite förvirrad, har jag missförstått något? Om vi andas genom näsan, kan vi få för mycket koldioxid i blodet då?

Öppen för kommentarer 0
Kundservice | Medveten Andning 2 år 1 Svar 660 visningar 0

Svar ( 1 )

 1. Som med allting annat är det balans det handlar om, så vi kan ha för mycket koldioxid och vi kan ha för litet. För höga nivåer av koldioxid är främst vanligt när man har förstörd lungvävnad och fått diagnos som KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och lungemfysem. För de flesta adnra gäller dock det omvända, att vi har för låga nivåer av koldioxid.

  Många verkar dock ha missuppfattat koldioxidens betydelse för en kropp i balans och ser den endast som en slagg/rest-produkt som uppstår när näring omvandlas till energi i cellerna och att den ska ut ur kroppen så snabbt som möjligt.

  Jag tror att denna vanliga missuppfattning är en anledning till att det står som det står i Eva Johanssons bok. Min uppfattning är att koldioxid är så långt ifrån en simpel slaggprodukt som det överhuvudtaget går att komma. Hos en hyfsat frisk människa är det nivåerna av koldioxid som styr andningsfrekvens och andningsvolym. I takt med att man mår sämre så blir syrenivåerna viktigare för att trigga andningsreflexen, men hos de flesta av oss är det koldioixdtrycket som styr andningen.

  Bara detta faktum, att koldioxen styr vår andning som är kroppens viktigaste funktion, borde vara mer än tillräckligt för att ta kål på myten om att koldixoid är farligt. När brandmän i USA (jag vet inte hur det är i Sverige) kollar om en person lever så kollar de varken puls eller syrgasmättnad i blodet. De kollar om utandningsluften innehåller koldioxid. Om den gör det så betyder det att personen fortfarande är vid liv. Man kan alltså ha obefintlig puls men fortfarande vara vid liv.

  En normal andning i vila är 6-12 andetag per minut och ca en halvliter per andetag vilket ger en andningsvolym på 3-6 liter luft per minut och ett koldioxidtryck på ca 40-45 mmHg.

  Vid en försämrad andning är det vanligt att vi andas mer; 18-25 andetag per minut eller mer och en större volym vid varje andetag vilket ger en andningsvolym på 10-15 liter per minut. När vi överandas på detta sätt förlorar vi koldioxid och sänker därmed koldioxidtrycket till under 40 mmHg. 35 mmHg och lägre räknas som hyperventilering.

  Över tiden etableras därmed ett nytt normaltillstånd i kroppen där andningsreflexen triggas vid lägre koldioxidnivåer i blodet. När vi andningstränar lär vi kroppen att tolerera ett högre koldioxidtryck så att andningsreflexen triggas igång mer sällan.

  Förutom att det styr andningen har koldioxid många andra viktiga funktioner, bland annat:

  Bakteriedödande. Det är bakteriedödande – används inom livsmedelsindustrin sedan 1930-talet och ex. ost och kaffe är förpackat i 100% koldioxid

  Vidgar glatt muskulatur. Har en vidgande och avslappnande effekt på glatt muskulatur, de muskler vi inte kan kontrollera med viljan, som finns i luftvägar, blodkärl, tarmar, livmoder m.m.

  Ökar syresättning. Gör så att syret frigörs från blodet och kan åka in i våra celler och göra nytta (kallas Bohr-effekten).

  Här är en artikel jag skrivit i ett försöka att bringa klarhet i ämnet: Koldioxidtrycket viktigare än blodtrycket – https://www.medvetenandning.se/artiklar/koldioxidtrycket-viktigare-blodtrycket/

Skriv ett svar