Med Relaxatorn så andas jag ju ut genom munnen!

Fråga

När jag använder Relaxatorn så andas jag ju ut genom munnen, men du säger ju att vi ska andas genom näsan.

Öppen för kommentarer 0
Kundservice | Medveten Andning 2 år 1 Svar 429 visningar 0

Svar ( 1 )

  1. Det stämmer att en bra andning är in och ut genom näsan. Munnen är till för att användas när vi äter och pratar, medan näsan är till för att andas med.

    När vi tränar med Relaxatorn så sker ju dock utandningen genom munnen. Vi får se det som att vi befinner oss på en träningsarena som syftar till att skapa bättre andningsvanor både under själva träningen och efteråt.

    Fördelarna vid träning med Relaxator, som ger ett motstånd på utandning, är väldigt stora då det ger en andning som är rytmisk, avslappnad, låg, långsam, minskad andningsvolym, ökat tryck i lungorna och bihålorna, förlängd utandning och tränar andningsmuskler som diafragman och musklerna i halsen.

    Dessa fördelar överväger nackdelarna som utandning genom munnen innebär. När vi slutar träna med Relaxatorn så kliver vi av träningsarenan och andas in och ut genom näsan igen.

    I den bästa av världar hade vi haft Relaxatorn i näsan så att vi kunde andas in och ut genom näsan även vid motståndsandning, om vi nu hade velat ha den där 🙂

Skriv ett svar