Relaxatorn gör att jag stannar kvar i munandning

Fråga

Efter ett par månader med tejpad mun på natten och vid träning har jag börjat känna att det är kontraproduktivt att träna med Relaxatorn, eftersom den ju tvingar utandningen ut genom munnen, precis det som jag försöker träna *bort* med tejpen!

Målet är ju att andas enbart, både in och ut, genom näsan, vilket jag mår jättebra av. Börjar misstänka att träningen med Relaxatorn gör att jag omedvetet stannar kvar i munandningen.

Öppen för kommentarer 0
Kundservice | Medveten Andning 3 år 1 Svar 825 visningar 0

Svar ( 1 )

 1. Svaret är redigerat.

  Jag tänker så här – vi är alla unika individer med olika preferenser. En enkel tumregel jag försöker tillämpa är att göra det som känns rätt för mig. Om du upplever att Relaxatorn gör att du omedvetet stannar kvar i munandning så rekommenderar jag att du tar en paus från användandet och testar om ett tag igen för att se om du upplever det på samma sätt.

  Som jag ser det börjar en bra andning börjar i näsan, och om din stora utmaning är att du har munnen öppen ofta så är det ju bra att lägga fokus där. När näsandning är på plats så kan du ju gå vidare med att jobba med de övriga sex goda vanorna för en bra andning som Medveten Andning bygger på – a) låg, bred diafragma-andning, b) långsam och avslappnad, c) litet, d) upprätt hållning, e) rytmisk och f) tyst andning.

  Relaxatorn ger ju ett motstånd på utandning. Detta kan även uppnås genom att göra, blåsa ut luften genom sammanpressade läppar, snörpa åt i halsen (ujaj-andning) eller andas ut genom ett sugrör.

  För egen del tycker jag att fördelarna med att använda Relaxatorn vida överstiger nackdelen med att inte andas ut genom näsan. Några av fördelarna:

  Förlängd utandning. Motståndet i Relaxatorn ger en förlängd utandning/paus efter utandning som leder till en långsammare och mer rytmisk andning. Detta tränar parasympatikus, vårt lugn-och-ro-system, då utandning är kopplat till avslappning. Något till exempel uttrycket ”Så nu är faran över, nu kan vi andas ut” bekräftar.

  Lägre inandning. När vi förlänger utandningen så når den påföljande inandningen lägre ner i magen, vilket är eftersträvansvärt eftersom här finns fler alveoler och 10 gånger mer blod än i övre delen av lungorna. En låg diafragma-andning ger alltså en effektivare syresättning.

  Ökat lungtryck. Utandning genom Relaxator-motståndet ökar trycket i lungorna, vilket ger en bättre cirkulation av luften. En dålig luftcirkulation ökar risken för instängd luft och inflammationer. Ett ökat tryck gör det också lättare för alveolerna att öppna upp sig så att syret att komma över till blodet. Generellt så gäller att näsandning ger ett ökat lungtryck jämfört med munandning, och med Relaxatorn så ökas trycket ytterligare.

  Muskelträning. Utandningen genom ett motstånd tränar diafragman vår viktigaste andningsmuskel. Även muskler i magen stärks. När vi håller Relaxatorn med läpparna så tränar vi läppmusklerna. Halsmusklernas muskeltonus tränas också, vilket är viktigt för att luften enkelt ska kunna passera in och ut ur lungorna. Anledningen till att många snarkar efter att ha druckit alkohol är för att halsmusklerna blir så avslappnade att de kollapsar. Snarkljudet uppstår när det blir vibrationer i halsen på grund av en trånga passage.

  Rytmisk andning. Relaxatorn hjälper oss att bibehålla en rytmisk andning. Många av oss har problem med att vi håller andan i tid och otid – när vi koncentrerar oss, sitter framför datorn, tittar på TV, använder mobiltelefonen, spelar dataspel, skriver, läser etc. På nattetid kallar vi andningsuppehåll för sömnapné. När vi håller andan på dagtid kallar jag det för koncentrationsapné, stressapné, smsapné osv.

  För egen del har min stora utmaning framförallt varit att jag andats hackigt/hållit andan och även om jag lyckats träna bort mycket av ovanan så upplever jag att Relaxatorn hjälper mig fortfarande. Så jag använder den en hel del även om det nu är mer än 8 år sedan jag började. Våra andningsvanor är litet av en färskvara, precis som våra mat-, sov- och träningsvanor.

Skriv ett svar