Större mage

Fråga

Jag har läst boken och tränat djupandning med och utan relaxator i en vecka. Jag upplever att min mage mellan navel och bröstkorg blivit större  efter att jag andas djupare. Ska det vara så eller gör jag något fel? Trycker med magmusklerna eller nåt..? Jag inser att jag tidigare dragit in magen och fyllt övre delen av bröstkorgen vid inandning.

Öppen för kommentarer 0
P 2 år 1 Svar 786 visningar 0

Svar ( 1 )

 1. Hej!

  Med djupandning menar du att du då tar stora andetag? Om du tar stora andetag så kan det vara en förklaring till att du upplever att magen har blivit större.

  Ofta när jag ber någon att ta ett djupt andetag så tar de automatiskt ett stort andetag. Då ett stort andetag inte är optimalt, såvida vi inte gör någon specifik andningsövning, exempelvis det stooora andetaget inom Medicinsk yoga. Om vi andas stora andetag och samtidigt andas snabbt, orsakar det obalans i kroppen mellan syre (för mycket) och koldioxid (för litet). För att undvika missförstånd använder jag därför låg andning istället för djup.

  Inom Medveten Andning jobbar vi med de sju goda andningsvanorna som du kan läsa om här – https://www.medvetenandning.se/lar-mer/hur-ska-du-andas/. Det står bland annat:

  ———
  Vana #2. Diafragman – När vi andas in bör luften hamna i de nedersta delarna av lungorna, vilket innebär att vi använder diafragman, vår viktigaste andningsmuskel. Hjärtat och diafragman är de enda muskler som aldrig vilar, de är konstant aktiva dygnet runt. Diafragman är en kupolformad muskel, ungefär som ett paraply. När vi andas in rör sig diafragman nedåt och expanderar i alla riktningar – framåt, åt sidorna och bakåt. Man kan säga att diafragma-andning är låg och bred. En korrekt diafragma-andning innebär minimal muskel-användning för att flytta luften in och ut. Eftersom vi andas så mycket är det av stor vikt att det sker på ett effektivt sätt så att vi inte gör av med mer energi än nödvändigt. Motsatsen till diafragma-andning är en ytlig andning som är väldigt ineffektiv och ofta förknippad med stress och smärta i rygg, nacke, axlar och huvud.

  Vana #4. Litet – Ett normalt andetag i vila är endast cirka en halvliter, vilket ger en andningsvolym på ungefär 3-6 liter per minut (6-12 andetag per minut och 500 ml per andetag). Då många av oss tenderar att både ta större andetag och andas snabbare, är det vanligt med en andningsvolym på uppemot 10-15 liter per minut, alltså 2-4 gånger mer än kroppens behov. Det skapar obalans i kroppen mellan syre och koldioxid då vi får för mycket syre och för litet koldioxid.
  ———–

  Då du tidigare dragit in magen och fyllt övre bröstkorgen vid inandning kan det vara en liten omställning i början. Ett 1:a steg kan då vara att tänka – mage ut vid inandning och mage in vid utandning, för att flytta ned andningen. Och därefter när du känner att du behärskar detta, i 2:a steget tänka – låg och bred inandning där diafragman expanderar i alla riktningar.

  Du kan med fördel använda händerna genom att placera dem på magen och bröstet i steg 1 och vid sidorna i höjd med där revbenen slutar i steg 2. Vanligtvis sitter nyckeln i utandningen, så när vi förlänger utandningen litet grann, till exempel när vi använder Relaxatorn, så kommer automatiskt inandningen att bli lägre.

  Ytterligare en sak att tänka på är att målet är att få till en avslappnad andning, vilket inte går att förena med prestation då det vanligtvis gör att vi spänner oss. Så lägg prestationen åt sidan och försök hitta avslappningen när du andningstränar.

  Lycka till 🙂 !!

Skriv ett svar