Varför är näsandning bra när jag tränar?

Fråga

Jag går regelbundet på gym. Jag cyklar för fullt (nåja) och försöker att ha stängd mun. Det går ganska bra. MEN sedan går jag i en ledarledd grupp och instruktören går på mig hela tiden om att jag måste andas ut genom munnen. Jag struntar i det.

Finns det något skäl att man tycker att pustandet är bra? Enda fördelen som jag ser det är att med öppen utandning slipper jag snyta mig så ofta!!:-) Jag klarar det ju ganska bra så varför ändra ett koncept som fungerar men jag skulle vilja ha ett argument!

Öppen för kommentarer 0
Kundservice | Medveten Andning 2 år 1 Svar 410 visningar 0

Svar ( 1 )

 1. Min uppfattning är att kunskapen om andning inom träningvärlden många gånger har utrymme för förbättring. Jag skulle börja med att fråga din instruktör vad han/hon tycker är de viktigaste fördelarna till att andas ut genom munnen.

  Fördelarna med att andas ut genom näsan är som jag ser det följande:
  Behåller mer vatten. En svensk studie visade att 42% mer vatten lämnade kroppen vid utandning genom munnen jämfört med genom näsan.

  Bibehåller ett optimalt koldioxidtryck. Samma studie visade också att andningsvolymen ökade med 12% vid utandning genom munnen jämfört med näsan, vilket ju innebär att utflödet av koldioxid ökar. Ett minskat koldioxidtryck i blodet ger en sämre syresättning av våra muskler (Bohr-effekten).

  Då koldioxid också har en vidgande och avslappnande effekt på musklerna i blodkärlen så blir det svårare för blodet att nå fram till våra muskler. Ett lägre koldioxidtryck är troligtvis en stor anledning till att många upplever att Medveten Andning vid träning ger en lägre puls.

  Återvärmer och återfuktar näsan. När vi andas ut genom näsan återfuktas och återvärms näsan av den fuktiga (100% luftfuktighet) och varma (37 grader) utandningsluften som kommer från lungorna. När utandning sker genom munnen så kommer näsan på sikt att fungera sämre då den blir allt kallare och torrare.

  Rensar ut bakterier. Partiklar och bakterier som fastnade i näsan vid inandning försvinner ut vid utandning genom näsan. Om vi även andas in genom munnen så hoppar vi över kroppens första försvarslinje mot utomstående inkräktare (näsan) och fler partiklar och bakterier hamnar i lungorna.

  Det skapar inflammationer och mer slem behöver produceras för att få ut partiklarna. Båda dessa sakerna bidrar till trängre luftvägar.

  Effektivare syresättning av blodet. Då näsan har en trängre passage jämfört med munnen så bibehålls ett högre tryck i lungorna vid utandning genom näsan jämfört med munnen. Det ger en effektivare överföring av syre från inandningsluft till blod och koldioxid från blod till utandningsluft.

Skriv ett svar