Vid KOL är ju koldioxidnivåerna höga, varför ska jag då använda Relaxator?

Fråga

Kan du förklara hur blåsandet i en Relaxator kan hos vissa personer öka nivån av koldioxid och hos människor med tex KOL eller lungemfysem, minska nivån av densamma, då dessa personer behåller för mycket koldioxid?

Öppen för kommentarer 0
Kundservice | Medveten Andning 2 år 4 Svar 1852 visningar 0

Svar ( 4 )

 1. Många av oss andas på ett sätt som överstiger kroppens behov, vilket innebär en låggradig form av hyperventilering. Det stora problemet vid hyperventilering är att vi får obalans mellan syre och koldioxid – vi får för mycket syre och för litet koldioxid. Mer information om nackdelarna med ett lågt koldioxidtryck hittar du i denna artikeln – Koldioxidtrycket viktigare än blodtrycket

  När vi andas i Relaxatorn, så är syftet bland annat att vi ska lugna ned andningen och andas långsammare. En långsammare andning minskar hyperventilationen, dvs. den mängd luft vi andas in och ut per minut eller timme minskar. Vid en långsammare andning behåller vi mer koldioxid i kroppen, vilket leder till ett ökat koldioxidtryck.

  Vid KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och lungemfysem är delar av lungorna förstörda där alveolerna (lungblåsorna) har fallit samman. Det blir då svårt att få ut utandningsluften, och istället så behåller lungorna/luftvägarna en del av koldioxiden.

  Om personen med KOL eller lungemfysem andas ut genom en Relaxator, eller liknande, som ökar motståndet vid utandning, så stiger ju trycket i lungorna. Det ökade trycket gör att alveolerna, som fallit samman, vidgas vilket gör att koldioxiden kan vädras ut så att balansen återställs.

  Så summa summarum så hjälper Relaxator-träningen till att återställa ett optimalt koldioxidtryck både vid överandning (för lågt koldioxidtryck) och KOL/lungemfysem (för högt koldioxidtryck).

 2. Hej,

  Har en följdfråga. Om en KOL person använder relaxtorn regelbundet, kan lungblåsorna sakta repareras ? Eller är de förstörda för alltid om man har diagnos med 50 % kapacitet?

 3. Hej Anna!

  Det är onekligen en intressant fråga och jag vet faktiskt inte om det går att reparera den förstörda lungvävnaden eller inte. Men flera personer med diagnosen KOL har iallafall fått ökat lungkapacitet sedan de började träna med Relaxatorn.

  Här är exempelvis en fin kommentar från Axel, 87-år, med diagnosen KOL. Efter att ha använt Relaxatorn regelbundet i 1½ år har hans lungfunktion ökat från 21% till nästan 50%! Axel är från Danmark och säger “Jeg har fået mod på livet igen och kan være både mand, far og farfar/morfar i familien – det er super dejligt. Så følg efter mig – gør noget effektivt og få dit liv tilbage”

  Axel som har rökt sedan han var 16 år, fick förbättrad lungfunktion trots att han fortsatte att röka.

  Ett annat exempel är JD Dunphy som fick 10% bättre lungfunktion efter tre veckors andningsträning. JD har dock inte diagnosen KOL – https://www.medvetenandning.se/kundberattelser/jd-dunphy/

  • Tack för ditt svar Anders,

   Hoppas att det kommer att forskas på, då det är få som vill ta till sig informationen när det inte finns någon studie. Man vill hjälpa KOL personer till ett bättre liv, men känner att det kan vara svårt att nå fram till dem även om jag inte kan förstå att det inte kan ge det en chans. Men det kan var rädsla eller uppgivenhet som ligger bakom, vem vet..

    

    

Skriv ett svar